Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Obecné informace

Modulární mateřská škola Mašinka na ulici Demlova 34a (v sousedství základní školy), byla uvedena do provozu v roce 2010 a navýšila kapacitu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Jihlava o 104 míst. Jedná se o mateřskou školu běžného typu se čtyřmi třídami. Mateřská škola je odloučeným pracovištěm Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 28.

Škola má vlastní hřiště a od okolí ji odděluje plot. V MŠ pracuje osm učitelek mateřské školy a čtyři provozní pracovnice.

Zajišťujeme celoroční a celodenní provoz denně od 6.00 do 16.00.

Denní řád:

6.00 - 8.15 příchod dětí, spontánní hry a činnosti, individuální i skupinová práce,

individuální terapie pod vedením odborníků, pohybové aktivity

8.15 - 8.30   svačina
8.30 - 9.15 plánované řízené a spontánní činnosti
9.15 - 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 - 12.15 oběd, převlékání, hygiena, čištění zubů, odchod dětí domů po

dopoledním pobytu

12.15 - 14.15 individuální odpočinek, spánek na lehátku, klidové činnosti pro děti

nižší potřebou spánku, individuální terapie pod vedením odborníků

doplňující aktivity a programy

14.15 - 14.30 odpolední svačina
14.30 - 16.00     hry a činnosti dle zájmu dětí, odchod dětí domů

Denní řád MŠ dále konkretizují a rozpracovávají pedagogové do třídních vzdělávacích programů a tématických celků v jenotlivých třídách dle potřeb a zájmů dětí.

Mezi programy, které mateřská škola nabízí patří například: práce s keramickou hlínou, logopedická péče vedená logopedickým asistentem, seznamování se základy anglického jazyka formou kroužku (vedeného lektorem), základy práce na počítačích – využití speciálních výukových programů pro děti předškolního věku, využívání interaktivní tabule, hudebně taneční a pohybové aktivity, cvičení dětí na trampolíně, předplavecký výcvik, karnevalové dny, jednodenní poznávací výlety, rozloučení se školáky, dopravní dny, společné využívání zahrady a víceúčelového hřiště s MŠ Demlova, možnost zapůjčení odborné literatury, možnost účastnit se odborných seminářů pro rodiče.

Vzdělávací proces doplňuje také logopedie ve školce pod vedením Bc. Jitky Kubelové a Mgr. Martiny Křivkové a má přímou vazbu na vzdělávací proces. Logopedická intervence s paní Bc. Jitku Kubelovou probíhá jednou za 14 dní (liché týdny) v dopoledních hodinách.

Kontakt: Bc. Jitka Kubelová +420 734 260 234.

Vyhodnocení dotazníků

Přidáno 28. 8. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru