Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Motýlci

Telefon: 567 570 055

Pedagogické vedení: Ivana Pechová – učitelka

                             Bc. Nikola Brodská – učitelka 

Počet dětí ve třídě: 20

Třída Motýlků je běžnou třídou pro děti věkově smíšené ve věku 3 - 7 let. Vzdělávání je vázáno na individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. Aktivity zaměřené na prožitkové učení a používání prvků efektivní komunikace při práci s dětmi. Významnou roli hraje vedení dětí k empatickému a prosociálnímu postoji a rozvoji sociální gramotnosti (jako prevence sociálně patologických jevů). V rámci celodenního režimu je zařazován přátelský a empatický přístup, rozvoj soustředěnosti, sledování individuálních potřeb, učení se v souvislostech a praxí, podpora samostatnosti a zodpovědnosti. Při práci s dětmi se zaměřujeme na rozvoj jednotlivých gramotností - předčtenářské, před-matematické, informační, sociální gramotnosti a dále pracujeme na rozvoji výtvarného, tělovýchovného, enviromentálního cítění a prožívání a podporujeme děti v multikulturním vzdělávání. Třída využívá seznámení se s technikou práce s keramickou hlínou v budově školy. Důraz klademe rovněž na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí první třídy ZŠ. Děti vedeme ke vztahu ke své osobě, k druhé, k okolí, k přírodě, ke světu. V průběhu roku organizujeme nejrůznější kulturní a jiné akce - divadelní představení, návštěvy muzeí, galerií, výlety, setkání s rodiči.

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru